oprindelse100% dansk
Gratis fragtpå grills til private
App styretAndroid & iOS
Dit sprog: Dansk
0
Din indkøbskurv er tom.

0

×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser for Private NBE Production A/S1. Generelt
Nærværende handels- og leveringsbetingelser gælder for alle køb foretaget på www.rtb-grill.dk RTB Grill produceres og markedsføres af NBE PRODUCTION A/S – CVR nummer 34890323. Se eventuelt på www.nbe.dk

2. Priser
Priserne er dagspriser, angivet i danske kroner og inklusive 25% moms med mindre andet er angivet. De angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland, Færøerne og ikke bro-faste øer.
Der tages forbehold for evt. afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl.

3. Betaling
De mulige betalingsformer er:
VISA
Mastercard
Visa Dankort
Der tages ikke gebyr ved betaling på www.rtb-grill.dk og beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes.
NBE sender først varen når den samlede købesum er betalt.

4. Fragt og levering
Leverer kun i Danmark, ikke brofaste øer dog mod tillæg og ikke omfattende Grønland og Færøerne. Varer leveret med fragtmand, leveres som udgangspunkt til kantsten, ved fast underlag og i gadeplan. Leveringstiden for ordren afhænger af leveringstiden for de enkelte produkter. Hvis leveringstiden overstiger 14 dage vil vi kontakte dig telefonisk.
Fragt prisen for din ordre afhænger af hvilke typer varer der bestilles. Fragt beløbet vil fremgå af kurven, efterhånden som der tilføjes varer hertil.
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid fra NBE Production A/S.

5. Transportskader
Du bedes undersøge dine varer med det samme du modtager forsendelsen. Hvis der er synlige skader på forsendelsen, skal du notere det på fragtbrevet, når du underskriver for modtagelsen. Hvis du konstaterer, at varerne er beskadiget, skal du straks give os besked herom. Se i øvrigt pkt. 7 i handelsbetingelserne.

6. Fortrydelses- og returret
I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Har du købt flere varer på en ordre, kan du vælge at fortryde enkelte dele af købet, men i det tilfælde tilbagebetales fragtomkostningerne ikke.
Betingelsen for anvendelse af fortrydelsesretten er, at du senest 14 dage efter modtagelse af varen, giver NBE Production A/S besked om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives pr. mail, telefon Her skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.
Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.
Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.
Det er vigtigt, at varen returneres i den originale emballage - der er i hel stand – idet emballagen skal beskytte mod transportskader ved returnering.
Ved returnering bærer du selv risikoen for varen, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.
Anvendelse af fortrydelses- og returret:
Før returnering og senest 14 dage efter, at du har modtaget din vare, bedes du kontakte: NBE PRODUKTION A/S, Kjeldgaardsvej 2, DK – 9300 Sæby
Tlf: +45 8820 9230
Mail: ordre@nbe.dk
Åbningstider:
mandag – torsdag 09.00 – 15.00
fredag – 09.00 – 12.00
der vil oplyse om et returnummer samt returadresse.
Ordren skal sendes retur senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Husk altid at vedlægge kopi af købsfakturaen, med tydelig angivelse af det oplyste returnummer.
Risikoen samt omkostningerne i forbindelse med tilbagelevering af ordren påhviler forbrugeren.
Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret, refunderer NBE PRODUCTION A/S alle betalinger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af anden leveringsform end standardleveringen. NBE forbeholder sig dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur.

NBE PRODUCTION A/S gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som blev anvendt ved købet, med mindre andet er aftalt.
Bemærk, at varer der sendes retur uden porto, pr. efterkrav eller uden omdeling, nægtes modtaget af NBE PRODUCTION A/S.

7. Reklamationsret
NBE PRODUCTION A/S forudsætter, at der foretages kontrol af de leverede varer umiddelbart efter modtagelse. Skulle der konstateres fejl eller mangler, bedes du straks gøre opmærksom herpå. I overensstemmelse med Købelovens regler, ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer (for varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare).
Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden betyder reklamationsretten, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation dog naturligvis betinget af, at reklamationen er berettiget. I tilfælde af en berettiget reklamation kan Købelovens mangel-regler finde anvendelse.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.
Der henvises i øvrigt til Købelovens §78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.
Anvendelse af reklamationsret:
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles NBE PRODUCTION A/S inden rimelig tid efter varens modtagelse.
Der reklameres ved at kontakte:
NBE PRODUKTION A/S, Kjeldgaardsvej 2, DK – 9300 Sæby
Tlf: +45 8820 9230
Mail: salg@nbe.dk
Åbningstider:
mandag – torsdag 09.00 – 15.00
fredag – 09.00 – 12.00
Bemærk, at varer der sendes retur uden porto, pr. efterkrav eller uden omdeling, nægtes modtaget af NBE PRODUCTION A/S.

8. Personoplysninger
Den dataansvarlige for www.rtb-grill.dk er NBE PRODUCTION A/S.
For at kunne gennemføre et køb på www.rtb-grill.dk skal du som minimum oplyse om følgende:
Navn, adresse, postnr., by, telefonnummer og e-mail adresse. Disse data lagres elektronisk i ukrypteret form og gemmes i 5 år.
Som registreret hos www.rtb-grill.dk , har du ret til at gøre indsigelse mod registreringen, samt ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder er du sikret via persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed, bedes rettet til NBE PRODUCTION A/S til ordre@nbe.dk

Cookies
For at forbedre brugeroplevelsen på www.rtb-grill , anvendes der cookies på shoppen.
Cookies er en standardteknologi, som de fleste hjemmesider bruger i dag. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og registrerer dig som unik bruger. En cookie kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Hjemmesidens brug af cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden og om du er logget ind.

9. Ansvar
NBE Production A/S / www.rtb-grill.dk tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og priser, fejl i illustrationer/fotos, fejl i lagerbeholdninger, systemfejl, udsolgte varer, restordrer, forsinkelser, ændringer i valutakurser, kunders fejlbestillinger samt force majeure.


Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser for Erhverv NBE Production A/S1. Generelle forhold
Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Leveringsbetingelser”) fra NBE Production (CVR. nr. 34890323) gælder for alle leverancer af produkter, anlæg og/eller serviceydelser (herefter samlet benævnt ”Produkter”) fra NBE Production til enhver kunde (herefter benævnt ”Køber”), medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret helt eller delvist ved anden skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre NBE Production skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. Tilbud og accept
Købstilbud (herunder Købers onlinebestilling) er først accepteret, når Køber har modtaget NBE Production´ skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet (ordrebekræftelse), eller når NBE Production inden for acceptfristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, overensstemmende accept fra Køber på et af NBE Production’ afgivet tilbud.

3. Levering og risikoens overgang
NBE Production skal levere de specificerede Produkter, jf. særskilt aftale herom (herefter benævnt ”Aftalen”). Leveringen sker AB Lager på Købers adresse. Kan levering/afhentning som følge af Købers forhold ikke gennemføres, henstår Produkterne for Købers regning og risiko på NBE Production’ lager.

4. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til produktet overgår først til Køber på det tidspunkt, hvor Køber har betalt for den fulde købe-sum.

5. Forsinkelse
Såfremt NBE Production ikke overholder et i Aftalen angivet leveringstidspunkt for hele ydelsen eller delele-menter af denne, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor på minimum 90 dage fra brevets modtagelse hos NBE Production. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve erstatning for dokumenteret direkte tab. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod NBE Production som følge af forsinkelse. Leveringstider oplyst i leveranceplaner er alene indikative, og overtrædelse heraf er ikke ansvarspådragende for NBE Production. Hvis der hos Køber opstår forsinkelser og Køber derved ønsker at udskyde en aftalt levering, skal dette meddeles NBE Production senest 3 uger før aftalt levering. Sker dette ikke rettidigt er NBE Production A/S berettiget til at udfakturere op til 90 % af den samlede købesum på den oprindelige aftalte leveringsdato. Ethvert tab, som NBE Production måtte lide ved en sådan forsinkelse, betales af Køber.

6. Priser
Priser for Produkter er eksklusiv moms og afgifter, med-mindre andet er specifikt anført i Aftalen. NBE Production forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialepris-stigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

7. Betaling og fakturering
Købesummen forfalder til betaling senest den dato, som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Af fakturaen fremgår, hvortil betalingen skal ske. Sker betalingen ikke rettidigt, har NBE Production ret til, foruden fakturabeløbet, at opkræve renter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser, for erhvervsdrivende kunder dog 1.5 % pr. påbegyndt måned. Herudover beregner NBE Production sig et gebyr på kr. 100,00 for skriftlige påmindelser (maksimalt 3 stk. pr. faktura) samt kr. 100,00 for sagens overgivelse til inkasso.

8. Tekniske oplysninger m.v.
Produktinformationer, illustrationer og oplysninger om tekniske data, som eksempelvis effekt, vedligeholdelse samt oplysninger om tilbagebetalingstid og lignende i produktbeskrivelser, brochurer eller på NBE Production’ hjemmeside m.v. er kun vejledende. NBE Production’ oplysninger er kun bindende i det omfang, der udtrykke-ligt henvises hertil i NBE Production’ tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af NBE Production.

9. Opstilling og montering
NBE Production tilråder Køber/slutkunden at anvende en autoriseret og myndighedsgodkendte VVS- og elinstallatører i forbindelse med opstilling og montering af Produkter. NBE Production påtager sig intet ansvar eller garanti for produkter såfremt der er foretaget modificering af produktet.

10. Reklamationer, mangler og ansvarsbegrænsning
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til NBE Production uden ugrundet ophold. I handelskøb skal Køber reklamere straks, og ikke senere end 8 dage efter, at Køber opdager eller burde have opdaget, at salgsgenstanden lider af en mangel. NBE Production er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte ud-springe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, produktionsafbrydelse og tab af profit. NBE Production´ erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til kr. 10.000.000,00, svarende til dækningsmaksimum på NBE Production´ ansvarsforsikring.

11. Garanti og serviceaftaler
Med mindre andet fremgår af Aftalen, yder NBE Production på alle dele i leverancen 6 måneders garanti fra leverings-tidspunktet. Garanti ydes dog ikke på sliddele, herunder men ikke udtømmende på eltændinger. Derudover er kunden omfattet af Købelovens 24 måneders reklamationsperiode.
Garantien bortfalder:
- såfremt Produkterne ikke monteres, anvendes og vedligeholdes, som foreskrevet af producenten, - hvis der uden accept fra NBE Production foretages indgreb i Produktet af Køber eller fra 3. mands side, - hvis Produkterne påvirkes af aggressive stoffer, - hvis Produkterne anvendes på en måde, som ligger udover de NBE Production eller producenten beskrevne temperaturer og/eller anvendelsesområder, og - ved grov misligholdelse.

12. Leveringshindringer og force majeure
I tilfælde af force majeure suspenderes NBE Production’ og Købers forpligtelser i henhold til disse betingelser og Aftalen, så længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part skal straks skriftligt orientere den anden part om forholdet og oplyse om, hvornår den udestående forpligtelse forventes opfyldt. Såfremt den manglende opfyldelsesmulighed varer mere end 3 måneder, er den anden part berettiget til at annullere den pågældende handel, uden at nogen af parterne kan kræve erstatning af den anden part. Force majeure foreligger, hvis NBE Production eller Køber bliver forhindret i at opfylde betingelser eller Aftale på grund af forhold, der indtræder efter indgåelse af aftale-forholdet, og som er uden for den pågældende parts kontrol, og hvis den pågældende part har udvist tilstrækkelig omhu. Force majeure kan især foreligge ved ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underleverandører og arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter.

13. Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

14. Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved NBE Production værneting. Sager mod forbrugere skal dog anlægges ved forbrugerens værneting.